ناین انیمه در تاریخ 1400/01/01 استارتشو زدیم و همه زیرنویس هارو از وب جمع کردیم بدون تغییر در اسم نویسنده یا مترجم تمام زیرنویس ها دارای منابع معتبر از جمله (انیمه ورلد،انیمه لیست،تک انیمه،و…)