درباره ناین انیمه

ناین انیمه در تاریخ یک فروردین 1400 شروع به کار کرد و تا تاریخ 30 شهریور سایت به صورت رایگان در دسترس بود.

بخاطر مشکلات مالی سایت و ناتوان بودن در پرداخت فاکتور ها سایت به صورت اشتراکی با مبلغی ناچیز دوباره فعال شد