بخش جدید حمایت مالی به سایت اضافه شده تا در صورت تمایل بتونید هرمیزان که براتون مقدوره به سایت کمک کنید.

تومان

 

با توجه به مشکلات پیش اومده اقتصادی و …فشار زیادی روی همه ما هست. برای ما مشکل اصلی هزینه ماهیانه برای سرور های نگهداری سایت هست.

هر چند راهکارهایی مثل قرار دادن تبلیغات یا اشتراکی کردن سایت ممکن بود ولی مغایر با هدف ماست، به همین دلیل در صورتی که براتون مقدوره میتونید از طریق فرم بالا به هر میران که امکانش رو دارید از ما حمایت کنید.